Home » EBKT » Šansa za posao: Oglas za prijem 50 zaštitara na području Federacije Bosne i Hercegovine

Šansa za posao: Oglas za prijem 50 zaštitara na području Federacije Bosne i Hercegovine

Kompanija Securitas Bosna i Hercegovina raspisuje oglas za prijem 50 zaštitara na području Federacije Bosne i Hercegovine.Pogledajte uslove potrebne za prijavu u oglasu u prilogu i pridružite se preko 1.800 zaposlenih koji čuvaju više od 5.000 lokacija.

Oglas za zapošljavanje na radno mjesto:

ZAŠTITAR za područje FBiH

Morate ispunjavati slijedeće uslove:

biti državljanin Bosne i Hercegovine,
posjedovati Certifikat za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine,
imati minimalno srednju stručnu spremu,
da se protiv vas ne vodi krivični postupak,
da niste osuđivani za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da niste proglašeni odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja.
Prijave možete slati putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS” ili dostaviti putem pošte kao i lično na adresu: Bačići 15, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava za posao”, piše “Bportal“…

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 061/490-109

Lokacija: područje Federacije Bosne i Hercegovine
Broj pozicija:50
Datum objave:09.12.2016.
Trajanje oglasa:30 dana (ističe 08.01.2017.)

haber.ba